Optagelse af varebeholdninger

Materialer og råvarer kommer fra ansvarlige personer,der købte i kontanter såvel som fra leverandører. De angivne ressourcer kan fremgå af virksomheden på bekostning af egen fremstilling og afskrivning af de grundlæggende midler, der er gået i forfald. Der er en vis ordre, hvorefter kvitteringen af ​​materialer registreres.

Leverandør sammen med afsendte produktersender de ledsagende dokumenter til køberen. Disse omfatter fragtfakturaer, en betalingsanmodning (en kopi direkte til køberen, den anden - gennem banken), en kvittering for fraktbrevet og andre. Ordren i overensstemmelse med hvilke optegnelser der foretages i regnskabsafdelingen, bestemmer, at nøjagtigheden af ​​gennemførelsen af ​​den ledsagende dokumentation af køberens revisor skal kontrolleres. Efter kontrol af dokumenterne overføres til den ansvarlige person - eksekutor af forsyningen.

Indkøbsafdelingen udfører en checkSortimentets overensstemmelse, volumen, kvalitet, leveringsbetingelser, priser og andet. Baseret på afstemningsresultaterne på afregningen eller andet ledsagedokument, laves der en notat om delvis eller fuldstændig accept (samtykke til betaling).

Ordren i henhold til hvilkenRegnskab for lagerbeholdninger (varebeholdninger) indeholder foranstaltninger til kontrol af kvitteringen af ​​varer og dens søgning. Til dette formål gives der en særlig tidsskrift. Registreringsnummeret skal indeholde registreringsnummeret, leverandørens navn, datoen for optagelsen, godsets art, transportdokumentets nummer og dato, kvitteringsordren eller akten om at acceptere anmodningen om søgning efter fragt og andre oplysninger. I noterne angives oplysninger om betaling eller benægtelse af det.

Efter revisionen overføres betalingskravene til regnskabsafdelingen. Kvitteringerne gives til speditøren, der modtager og leverer varerne.

I overensstemmelse med den procedure, hvormedMRP regnes for, forwarderen accepterer den ankomne last i vægt og antallet af pladser. Hvis der er tegn, der rejser tvivl om sikkerheden for de modtagne varer, har den autoriserede ret ret til at kræve verifikation fra transportorganisationen. Når der er mangel på masse, steder, påvisning af skade i emballagen, er bortskaffelse en særlig (kommerciel) handling. Dette dokument er grundlaget for, at der rejses krav mod leverandøren eller transportorganisationen.

Modtagelse af materialer fra et lager i en anden byudføres af speditøren i overensstemmelse med klædedrag og fuldmagt. Dokumenterne angiver listen over varer, der skal modtages. I godstransportens accept accepteres ikke kun en kvantitativ men også en kvalitativ kontrol.

Accepterede produkter leveres til virksomheden. Forwarderen sender materialerne til lageret. Godkendelsesprocessen udføres af lagerchefen og kontrollerer overholdelse af kvalitet og mængde af gods med oplysninger fra leverandørens konto. Ordren i henhold til hvilken regnskabsaflæggelsen af ​​MPP udføres sørger for udarbejdelse af en kvitteringsordre fra lagerindehaveren for den modtagne last. Tegningsoptegnelsen er underskrevet af forwarderen og lagerchefen.

Regnskab MPZ udføres i passende enheder (numerisk, lineær, volumen, vægt). Når forsendelsen ankommer i en enhed, og strømmen til de andre, anvendes to måleenheder samtidigt.

Hvis der ikke er nogen uoverensstemmelser mellem den faktiskeOplysninger og data fra leverandøren, er det tilladt at registrere uden kvittering. I sådanne tilfælde er et frimærke indeholdende grundbestemmelserne i ordren stemplet på leverandørens dokument.

Varer frigives fra virksomhedens lager til økonomisk forbrug, produktionsbehov, til forarbejdning, samt til salg af illikvide og overskydende lagre.